دستگاه آب مقطر گیری چیست؟

یک منبع ذخیره آب مقطر برای اکثر آزمایشگاه ها ضروری  است  .

دستگاه آب مقطر گیری یا (Distilled water device)میتواند بیش از ۹۵ درصد آلاینده‌های موجود در آب و مواد معدنی مانند سدیم، سرب‌ها، سولفات، آرسنیک، نیترات، فلزات سنگین ،آلاینده های زیستی(انواع ویروس ها و میکروب ها) ،مواد شیمیایی آلی ، میکرو ارگانیسم ها را از آب حذف و از بین می‌برد و یک حلال با خلوص بسیار بالا ایجاد می کند . زیرا این مواد قادر نیستند به بخار  تبدیل شوند و لازم است حتما از آب جدا شوند.

در طبیعت آب با عبور از بسترهای سنگی گوناگون، انواع یون و ترکیبات مختلف در آن حل میشود . وجود یون هایی مانند منیزیوم  ، کربنات و کلسیم و موجب سخت شدن آب می شود . از آنجایی که استفاده از آب سخت سبب به وجود آمدن مشکلاتی در آزمایشگاه  و صنعت می شود باید ازآب مقطر یا آب خالص استفاده شود.

میتوان از آب مقطر به عنوان حلال، استاندارد های کالیبراسیون، استرلیزه کردن ظروف شیشه ای آزمایشگاه و  نمونه ی شاهد استفاده نمود.

از این رو ، آب مقطر مهم ترین حلال مورد استفاده در مراکز دارویی، آزمایشگاه ها و صنایع است . به دلیل کاربرد فراوان حلال و صرف هزینه بالا جهت  تهیه ی آن، برای  خرید دستگاه باید با در نظر گرفتن کاربرد و نیاز محیط مورد استفاده همراه باشد .

 

چند نوع دستگاه آب مقطرگیر داریم؟

با در نظر گرفتن کاربرد آب مقطر در مقدار خلوص و هدف استفاده آن در بخش مورد نیاز دستگاه های زیر تولید شده اند:

1- دستگاه آب مقطر گیری یک بار تقطیر

2-دستگاه آب مقطر گیری دو بار تقطیر

3-دستگاه آب مقطر گیری جریان بالا

4-دستگاه آب مقطر گیری حاوی آب فوق خالص