نحوه کار پمپ پریستالتیک :

پمپ پریستالتیک( Peristaltic pump یا roller pump) یک نوع پمپ جا به جایی مثبت است که جهت پمپاژ کردن سیالات مختلف استفاده میشود.

 سیال از دورن یک لوله انعطاف‌پذیر یا شلنگ در یک مسیر به شکل دایره عبور می‌کند. روتوری که در انتهای پمپ قطعه ای به شکل غلتکی وجود دارد.  لوله یا شلنگ انعطاف‌پذیر را میفشارد و با چرخش روتور آن قسمت مسدود شده حرکت کرده و سبب ایجاد جریان یا پمپ شدن سیال می‌گردد. همچنین با برگشت شلنگ یا لوله به شکل اولیه، سیال به درون مسیر کشیده می‌شود. به این فرآیند پریستالسی گفته میشود و در بسیاری از سیستم‌های بیولوژیکی از جمله دستگاه گوارش کاربرد دارد.