دستگاه شیکر لوله :

وسیله ای ضروری و پرکاربرد آزمایشگاه‌های علوم زیستی، میکروبیولوژی و بیوشیمیایی می باشد که برای مخلوط  نمودن نمونه های داخل ویالها یا لوله های کم حجم طراحی شده است.  که با حرکت چرخشی و حالت اوربیتالی روی محور خود سبب میکس کردن محتویات داخل ویال یا لوله می‌شود. اکثر میکسرهای گردابی دارای تنظیمات سرعت متغیر هستند.