اتاق های تست پایداری ( اتاق رشد آزمایشگاهی )

اتاق های تست پایداری ، اتاق رشد آزمایشگاهی و یا چمبر تست که با نام محفظه تست محیطی یا آب و هوایی نیز نامیده می شود در اصل دستگاهی است که قادر به شبیه سازی شرایط آب و هوایی متفاوت در یک محفظه بسته است. سازمان ها و شرکت ها به منظور تست اثرات شرایط محیطی نظیر تغییر دما ، رطوبت نسبی ، نور و … بر روی محصولات خود ، نیازمند آزمایش آنها در شرایط مختلف در آزمایشگاه هستند. یک چمبر تست پایداری می تواند به چند طریق ( به تنهایی برای تست اثرات شرایط محیطی بر روی نمونه آزمایشگاهی ، برای آماده سازی نمونه آزمایشگاهی و یا به منظور تست های فیزیکی و شیمیایی بیشتر و همچنین به منظور تولید شرایط محیطی برای به عمل آوردن و تولید نمونه آزمایشگاهی ) مورد استفاده قرار گیرد. در اصل اتاق های تست پایداری باعث می شود که محدودیت ما برای خلق یک شرایط جوی خاص متکی به زمان و مکان خاصی نباشد. زمانی از چمبر یا محفظه تست محیطی استفاده می کنیم که بخواهیم شرایط آب و هوایی را شبیه سازی کنیم و یا مدت زمان وقوع یک اتفاق طبیعی را که ممکن مدتی طولانی طول بکشد به چند ساعت یا چند روز کوتاه نماییم. شرکت Falc ایتالیا این دستگاه را در سه دسته ذيل تولید و در خدمت مشتریان خود قرار داده است که هر یک از این سه دستگاه دارای دو سری با عنوانهای با رطوبت و بدون رطوبت  و همچنین برای مدل ICH در لیتراژ های مختلف و با جریان هوای عمودی و افقی می باشد.