روتاری اواپراتور (تقطیر در خلاء) چیست؟

دستگاه روتاری اواپراتور یک ابزار کاربردی در آزمایشگاه‌ها و صنایع شیمیایی،غذایی، پتروشیمی، داروسازی، گاز و نفت است. از کاربرد های این دستگاه میتوان به :

  • جدا کردن حلال‌هایی که نقطه‌ جوش پایین دارند : برای مثال : اتیل استات و نرمال هگزان جزء مخلوط‌ مایع-جامد
  • جدا کردن حلال‌هایی که دارای نقطه‌ جوش بالا هستند و  در فشار کاهش‌ یافته و دمای پایین از مخلوط‌های مایع - جامد و مایع- مایع
  • جداکردن مخلوط مایعات بر پایه تفاوت نقطه‌ جوش در مواردی که دارای اختلاف کم در نقطه‌ جوش باشند.
  • به دست آوردن عصاره از ترکیب های گیاهی