هود آزمایشگاهی :

هود آزمایشگاهی یکی از  تجهیزات مهم آزمایشگاهی است که برای محفاظت از اپراتورهای آزمایشگاه ها از عوامل میکروبی، شیمیایی،بخار های اسیدی، قلیایی، سوزاننده ها، بخار های بی حس کننده و بیهوش  کننده که از فعل و انفعال و ترکیب حلال‌ها و مواد سرطان‌زا و یا شیمیائی تولید میشود، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از دیگر کاربرد های هود های آزمایشگاهی مکش ذرات معلق در هوا و گاهی اوقات ضد عفونی و تهویه کردن فضای محفظه و کابین بسیار کاربرد دارد.

عمل تهویه در آزمایشگاه ها متفاوت می‌باشد.مثلا: در آزمایشگاه هایی که از مواد رادیواکتیو، شیمیایی و بیولوژیک  استفاده میکنند این کار متفاوت خواهد بود، که با این عمل از محیط کار و نمونه محافظت می شود. هود ازمایشگاهی اوپراتور آزمایشگاه را از انواع مختلف باکتری، ویروس و انگل ها که توسط سم تولید میشوند وباعث به خطر افتادن  جان کاربر را میشوند، حفظ می‌‌کند. این عمل به کمک مکش هایی که در لوله های تخلیه هوا  قرار دارند انجام می‌شود.