همزن مکانیکی

قوانین , مقررات و اصول اخلاقی ما در سایتال لب

•    خود را فردی متعهد به انجام فرامین الهی و قانونی مناسب، در رفتار خود سیره، گفتار و منش بزرگان را مبنای عمل خود قرار دهم.
•    خود را در مقابل تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ، كه در مقام مشتری و ارباب‌ رجوع با شرکت به تعامل می پردازند ، مسئول و پاسخگو بدانم.
•    در انجام امور محوله با رعایت منافع شرکت در جهت منافع ملی و مصالح کشور عزیزم ایران کوشا باشم.
•    با ایمان به عنایات لایزال خالق هستی ، به ارائه خدمات به مشتریان پرداخته ، جلب رضایت آنان را سرلوحه امور خود قرار دهم.
•    مشتریان را سرمایه واقعی شرکت تلقی نمایم و منافع شرکت را در منافع مشتریان و اهداف شرکت را در اهداف توسعه کاری جستجو كنم.
•    مبنای فعالیت من به عنوان عضوی از شرکت پارس فراسو ، در تمامی سطوح، كار، تلاش و پیگیری برای دستیابی به ایرانی سرافراز است.
•    در مقام خدمت ، با خُلق و خوی نیکو و گشاده رویی برخورد كرده ، در نهایت ادب ، تواضع و دقت ، وظایف محوله را به انجام برسانم.
•    همواره مصمم باشم كه خدمات خـود را با کیفیت مطلوب و به شیوه های مناسب و نوین در اختیار مشتریان شـرکت قرار دهم.
•    اعتقاد من آن است كه همواره راه بهتر و مناسب تری برای ارائه خدمات به مشتریان وجود دارد و بهبود مستمر روش های انجام كار، هدف روزمره شرکت میباشد.
•    پژوهش، تحقیق، نوآوری و خلاقیت را زمینه ساز تحقق اهداف شرکت و ضرورتی اجتناب ناپذیر برای كسب موفقیت محسوب می كنم.