همزن مکانیکی آزمایشگاهی چیست؟

 

همزن آزمایشگاهی ، استیرر ( Magnetic Stirrer  یا Magnetic Mixer ) یکی از تجهیزات آزمایشگاهی می باشد که برای مخلوط کردن مایعات در آزمایشگاه از آن استفاده می‌شود. در این نوع همزن میله کوچکی به نام مگنت (stir bar) در داخل ظرف مایع ( به عنوان مثال ارلن ) قرار می‌گیرد , سپس ظرف مایع بر روی صفحه دستگاه قرار داده می‌شود که زیر آن محوری با خاصیت مغناصیسی در حال چرخش است ، این محور مگنت داخل ظرف را بدون تماس فیزیکی و به وسیله نیروی مغناطیسی خود به گردش در می‌آورد. 

 

از مهمترین کاربردهای همزن مکانیکی آزمایشگاهی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 1.  ترکیب و اختلاط مواد در محلول یا مخلوط 
 2. یکنواختی دما در محلول یا مخلوط 
 3. انجام واکنش شیمیایی
 4. قابلیت هم زدن ۳۰-۲۰ لیتر محلول

 

همزن مکانیکی آزمایشگاهی به دو صورت قابل عرضه می باشد:

 1. همزن مکانیکی آنالوگ
 2. همزن مکانیکی دیجیتال

 

همزن مکانیکی آزمایشگاهی دارای اجزای زیر میباشد:

 1. میله
 2. موتور الکتریکی
 3. پروانه یا همزن
 4. پایه
 5. محور هدایت‌شونده